ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM ΤΗΣ BBDO Διαφημιστικής & Giorgos Tsoulis

  1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.E.» , με έδρα στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 41-45, ΤΚ 14121, ΑΦΜ 094158990, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, καλούμενη «Διοργανώτρια» και της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΛΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ» σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους.
  2. Η εταιρεία διοργανώνει προωθητικές ενέργειες – διαγωνισμούς μέσω της σελίδας, HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/GIORGOS_TSOULIS στο Instagram, στους οποίους καλεί τους χρήστες της σελίδας της να συμμετάσχουν με το Instagram Public profile τους που έχουν ήδη δημιουργήσει.
  3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσετε την κατωτέρω διαδικασία στο Social medium Instagram:

Βήμα 1: ο/η συμμετέχων κάνει follow την σελίδα giorgos_tsoulis στο instagram και να αναφέρει το Instagram public profile δύο φίλων του στο post που θα αναρτήσει στη σελίδα του ο Γιώργος Τσούλης (HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/GIORGOS_TSOULIS)

Βήμα 2: ο/η συμμετέχων χρησιμοποιεί το hashtag #smartFoodPartyFor2 στο σχόλιο που θα κάνει στο post του Influencer (Giorgos_Tsoulis, Γιώργος Τσούλης).

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να ακολουθήσει τα παραπάνω βήματα για να είναι έγκυρη η συμμετοχή. Στη συνέχεια, με κλήρωση μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων την οποία θα γίνει από τον Γιώργο Τσούλη.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Giorgos Tsoulis δεν μπορεί να δηλώσει τον τυχερό νικητή τότε η "Διοργανώτρια" έχει το δικαίωμα να το κάνει.

 

  1. Διάρκεια Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από το Σάββατο 10/03/2018 έως την Κυριακή 11/03/2018.
  2. Ορισμός Έγκυρης Συμμετοχής. Έγκυρη Συμμετοχή ορίζεται κάθε συμμετοχή η οποία θα έχει ακολουθήσει τις υπό 2 ανωτέρω οδηγίες εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τη «Διάρκεια Διαγωνισμού».
  3. Ορισμός Νικητών. Μετά τη Λήξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα και σε διάστημα μέχρι και δυο (2) ημερών, θα αναδειχθούν τέσσερις (4) τυχεροί νικητές μέσα από κλήρωση. Κάθε χρήστης μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά.
  4. Ανακοίνωση Νικητών. Οι τέσσερις (4) τυχεροί νικητές θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 26/02/2018 μέσα από τον λογαριασμό giorgos_tsoulis στο Instagram αλλά και μέσω του λογαριασμού.
  5. Αποδοχή Νικητών. Απαιτείται επιβεβαίωση της αποδοχής του δώρου, αποστέλλοντας προσωπικό μήνυμα στη σελίδα giorgos_tsoulis στο Instagram. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/νικήτρια για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και δυο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή (συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων καθυστέρησης από λόγους ανωτέρας βίας), τότε η Διοργανώτρια, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.
  6. Επικοινωνία Σχετικά με το Διαγωνισμό. Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα του Instagram του Γιώργου Τσούλη. HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/GIORGOS_TSOULIS
  7. Δώρα Διαγωνισμού. Τέσσερις (4) νικητές που συγκεκριμένα κερδίζουν μια γευστική εμπειρία στο αμάξι του Γιώργου Τσούλη για 30’.

 

ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στους διαγωνισμούς μπορούν να πάρουν μέρος όλοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ανήλικοι άνω των 16 ετών, οι οποίοι έχουν την συναίνεση των ασκούντων την γονική τους μέριμνα. Η διοργανώτρια επιφυλάσσεται να ζητήσει την έγγραφη συναίνεση των ασκούντων την γονική μέριμνα σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού καθώς και να αποκλείσει όποιον δεν την έχει. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΒΒDO. καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού και οι σύζυγοί τους. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται με τη συμμετοχή τους πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης/συμμετοχής. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

 

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

(β) με την συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια τεκμαίρεται ότι ο κάθε συμμετέχων/-ουσα εγγυάται και ευθύνεται για την ανάρτηση και το περιεχόμενό της.

(γ) με την συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια ο κάθε συμμετέχων/-ουσα ρητά και ανεπιφύλακτα συναινεί και μεταβιβάζει προς την Διοργανώτρια Εταιρία άνευ ανταλλάγματος κάθε δικαίωμα επί της αναρτήσεως και παραιτείται οιασδήποτε αξιώσεως εκ της αναρτήσεως αυτής ή αναγωγικώς για τυχόν ασκηθείσα αξίωση τρίτου.

(δ) η Διοργανώτρια Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση της αναρτήσεως ή σχολίων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή τρίτον.

(ε) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους, όπως αυτά δημοσιεύονται στο προφίλ του στο facebook ή/και στο instagram.

(ζ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

(η) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου

(θ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.

(ι) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του χωρίς καμία αμοιβή. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση αρνήσεως προβολής κατά παράβαση των ανωτέρω η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να ακυρώσει την συμμετοχή.

(κ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση χωρίς κανέναν περιορισμό για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια στα πλαίσια του διαγωνισμού και για προωθητικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στην επιβεβαίωση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει, επικοινωνώντας με την εταιρία στο τηλέφωνο 21 0678 6100.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα αποκλειστικά καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή μικρότερης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της με απλή ανάρτηση στην ιστοσελίδα HTTP://WWW.GIORGOSTSOULIS.COM ή HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/GIORGOS_TSOULIS. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Oι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην σελίδα της ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΣ στην ιστοσελίδα HTTP://WWW.GIORGOSTSOULIS.COM

Γιώργος Τσούλης

Μεγάλωσα στην πιτσαρία του πατέρα μου, στην οδό Παπαναστασίου, στο Αιγάλεω, όμως δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία να φτιάξω ο ίδιος κάποιο φαγητό ή να βοηθήσω τους γονείς μου στην κουζίνα. Η σχολή μαγειρικής “Le Monde” το 2009 ήταν η πρώτη μου εμπειρία με τη μαγειρική και με αυτές τις γνώσεις ξεκίνησα τη δική μου αναζήτηση νέων γεύσεων, υλικών και τεχνικών μαγειρικής αλλά και ζαχαροπλαστικής. Ήμουνα συνεργάτης για χρόνια του Άκη Πετρετζίκη αλλά και με παρουσία σε βραβευμένες κουζίνες ελληνικών εστιατορίων συνεχίζω να εμπλουτίζω τις μαγειρικές μου ικανότητες σε τηλεοπτικές εκπομπές.